martes, 28 de octubre de 2008

Primers informes dels partits per a la Subcomissió 

Llegim en diversos mitjans les primeres propostes que els partits polítics portaran a la Subcomissió encarregada de la reforma de la Llei electoral.

 
El P.S.O.E. proposa l'ampliació del dret de vot en les eleccions municipals als estrangers residents en Espanya, la regulació de la precampanya i la revisió dels terminis per a la publicació d'enquestes, la regulació de l'exercici del dret de sufragi dels espanyols en l'exterior, tant en el procediment de vot com en la creació d'una circumscripció pròpia, l'aplicació de mecanismes de substitució o suplència dels representants electes per maternitat, absència prolongada derivada de malaltia i altres supòsits, la dotació de mesures per tal de millorar l'exercici del dret de sufragi de les persones amb discapacitat, el repartiment d'escons per circumscripcions en funció de la població inscrita en el cens, una nova configuració de l'Oficina del Cens i la millora del règim d'actualizació del cens.

 

Primeros informes de los partidos para la Subcomisión 

Leemos en diversos medios las primeras propuestas que los partidos políticos van a llevar a la Subcomisión encargada de la reforma de la Ley electoral.

 
El P.S.O.E. propone la ampliación del derecho a voto en las elecciones municipales a los extranjeros residentes en España, la regulación de la precampaña y la revisión de los plazos para la publicación de encuestas, la regulación del ejercicio del derecho de sufragio de los españoles en el exterior, tanto en lo que se refiere al procedimiento de voto como a la creación de una circunscripción propia, la aplicación de mecanismos de sustitución o suplencia de los representantes electos por maternidad, ausencia prolongada derivada de enfermedad y otros supuestos, la dotación de mayores medidas para mejorar el ejercicio del derecho de sufragio de las personas con discapacidad, el reparto de escaños por circunscripciones en función de la población inscrita en el censo, una nueva configuración de la Oficina del Censo y la mejora del régimen de actualización del censo.

 

viernes, 17 de octubre de 2008

Creada la Subcomisión que reformará la Ley electoralLeíamos en larioja.com y España Exterior que la Subcomisión que estudiará la reforma de la Ley electoral se formaba el mes pasado.

La duración máxima de su trabajo: un año. Podrán ir proponiendo reformas legislativas antes de ese plazo según vayan alcanzando acuerdos.

El grupo de trabajo estará integrado por su Presidente, el Sr. Guerra, como Presidente de la Comisión Constitucional, tres diputados más del P.S.O.E., tres diputados del P.P., un diputado de CiU, uno del P.N.V., uno que representará al grupo parlamentario Esquerra-IU (integrado por E.R.C., I.U., I.C.V.) y uno por el Grupo Mixto (integrado por B.N.G., C.C., U.P.D. y Na-Bai).

Me quedo con las palabras del diputado del P.P., Sr. Vera: "no se trata de «poner parches» sino de proponer unos cambios más allá de los afanes «partidistas» y que respondan al «interés general»".

Estaremos atentos a que los cambios respondan al interés de los ciudadanos y no sólo al de los partidos.

Creada la Subcomissió que reformarà la Llei electoralLlegíem en larioja.com y España Exterior que la Subcomissió que estudiarà la reforma de la Llei electoral es formava el mes passat.

La durada màxima de la seva feina: un any. Podran anar proposant reformes legislatives abans d'aquest termini segons vagin arribant a acords.

El grup de treball estarà integrat pel seu President, el Sr. Guerra, com a President de la Comissió Constitucional, tres diputats més del P.S.O.E., tres diputats del P.P., un diputat de CiU, un del P.N.V., un que representarà al grup parlamentari Esquerra-IU (integrat per E.R.C., I.U., I.C.V.) i un pel Grup Mixt (integrat per B.N.G., C.C., U.P.D. i Na-Bai).

Recordaré les paraules del diputat del P.P., Sr. Vera: "no es tracta de «posar pegats» sinó de proposar uns canvis més enllà dels afanys «partidistes» i que responguin a l'«interès general» ".

Estarem ben atents a que els canvis responguin a l'interès dels ciutadans i no només al dels partits.

sábado, 20 de septiembre de 2008

L'estiu s'ha terminat


I l'estiu ha arribat a la seva fi.

Hem vist com la campanya Per una llei electoral justa i democràtica del partit polític IU continuava en localitats com Vera (Teleprensa Almería), A Coruña, Torrevieja (www.torrevieja.com), Canarias, Burgos (Radio Arlanzón) i Segovia.


D'altra banda, el meu propi estudi, Un vot, un seient, ha vist frenades les aportacions a l'enquesta que faig allà, després de l'empenta inicial.
Endavant, parleu sense vergonya.
Contribuiu a l'enquesta. Es fa molt ràpid.

Desitjo que hagueu passat un bon estiu.

El verano se ha acabado


Y el verano ha llegado a su fin.

Hemos visto como la campaña Por una ley electoral justa y democrática del partido político IU proseguía en localidades como Vera (Teleprensa Almería), A Coruña, Torrevieja (www.torrevieja.com), Canarias, Burgos (Radio Arlanzón) y Segovia.


Por otra parte, mi propio estudio, Un voto, un asiento, ha visto frenadas las aportaciones a la encuesta que allí realizo tras el empujón inicial.
Adelanté, no seáis vergonzosos.
Contribuid a la encuesta. Se tarda muy poco.

Espero que hayáis tenido un buen verano.

sábado, 9 de agosto de 2008

El Consell d'Estat es pronunciarà sobre totes les propostes


Fa unes setmanes el Consell de Ministres va demanar al Consell d'Estat que elaborés un dictamen sobre les possibilitats de reforma de la Llei Electoral

En principi, aquesta sol·licitud inclou el pronunciament d'aquest òrgan consultiu sobre totes les propostes de reforma que han plantejat diferents partits polítics i també experts i professors de Dret.

El Consejo de Estado se pronunciará sobre todas las propuestas


Hace unas semanas el Consejo de Ministros pidió al Consejo de Estado que elaborase un dictamen sobre las posibilidades de reforma de la Ley Electoral.

En principio, esta solicitud incluye el pronunciamiento de este órgano consultivo sobre todas las propuestas de reforma que han planteado distintos partidos políticos y también expertos y profesores de Derecho.

martes, 15 de julio de 2008

Estudi de la Fundació "Ciudadanía y Valores"


Fa unes setmanes la Fundació Ciudadanía y Valores (Funciva) va presentar un estudi sobre la reforma electoral, que serà ampliat en una data propera.

Si ens fixem en les persones que integren aquesta fundació, podem deduir que possiblement té un cabdal intel·lectual (i relacional) potent: el seu President és el sr. Ollero, catedràtic, ex diputat i membre de la Junta Electoral Central.
L'estudi ha estat elaborat pel sr. Martínez-Pujalte, ex degà i professor de Filosofia del Dret en la Universitat Miguel Hernández (Elx), especialista en Drets Humans i assessor del PP durant la passada legislatura.
Un altres dels membres de la fundació és el sr. Silva, advocat de l'Estat i ex diputat de CiU.

Estudio de la Fundación Ciudadanía y Valores


Hace unas semanas la Fundación Ciudadanía y Valores (Funciva) presentó un estudio sobre la reforma electoral, que será ampliado en fechas próximas.

Vistas las personas que integran dicha fundación, debe de tener un caudal intelectual (y relacional) potente: su Presidente es el sr. Ollero, catedrático, ex diputado y miembro de la Junta Electoral Central.
El estudio ha sido elaborado por el sr. Martínez-Pujalte, ex-decano y profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad Miguel Hernández (Elche), especialista en Derechos Humanos y asesor del PP durante la pasada legislatura.
Otro de los miembros de la fundación es el sr. Silva, abogado del Estado y ex diputado de CiU.

martes, 17 de junio de 2008

El Govern demanarà un informe sobre la reforma al Consell d'Estat

El Gobierno pedirá un informe sobre la reforma al Consejo de Estado

Campanya d'IU en Toledo


El passat 5 de juny començà en Toledo la campanya del partit polític IU pel canvi de la llei electoral.

Segons s'informa aquí i aquí:

(...)la miembro de la Comisión Permanente de la Dirección Federal de Izquierda Unida, Presentación Durán, y el coordinador regional, Cayo Lara, que indicaron que la recogida de firmas será virtual, por medio de la web 'www.leyelectoraljusta.es', o través de plataformas ciudadanas, mesas informativas, y debates, porque "esta situación injusta empieza a ser denunciada por la propia ciudadanía que reclama ser participe de la modificación"(...)

Campaña de IU en Toledo


El pasado 5 de junio comenzó en Toledo la campaña del partido político IU para el cambio de la ley electoral.

Según se informa aquí y aquí:

(...)la miembro de la Comisión Permanente de la Dirección Federal de Izquierda Unida, Presentación Durán, y el coordinador regional, Cayo Lara, que indicaron que la recogida de firmas será virtual, por medio de la web 'www.leyelectoraljusta.es', o través de plataformas ciudadanas, mesas informativas, y debates, porque "esta situación injusta empieza a ser denunciada por la propia ciudadanía que reclama ser participe de la modificación"(...)

Campanya d'IU en La Rioja


La campanya del partit polític IU pel canvi de la llei electoral arriba a La Rioja.

Segons s'informa aquí:

(...)En La Rioja, explicó Moreno, la campaña se materializará en mesas de recogidas de firmas (que se instalarán después de las fiestas de San Bernabé), jornadas de debate "abiertas a la sociedad en conjunto" y la creación de una Plataforma Ciudadana para la Reforma Electoral.

Campaña de IU en La Rioja


La campaña del partido político IU para el cambio de la ley electoral llega a La Rioja.

Según se informa aquí:

(...)En La Rioja, explicó Moreno, la campaña se materializará en mesas de recogidas de firmas (que se instalarán después de las fiestas de San Bernabé), jornadas de debate "abiertas a la sociedad en conjunto" y la creación de una Plataforma Ciudadana para la Reforma Electoral.

martes, 3 de junio de 2008

Trampas anti-regionalistas: el 65%


En entradas anteriores:

Como parece que a algunos ¬¬ les gustaría hacer reformas más que para beneficiar a los ciudadanos (en la devaluación de su voto por la actual ley electoral, que es distorsionante de la voluntad popular), para beneficiar a sus propios partidos y perjudicar a los rivales políticos, voy a hacer la pequeña travesura de analizar con ironía dos de estas "trampitas" tan graciosas que tienen como objetivo minar a los partidos nacionalistas periféricos (¡esos pérfidos nacionalistas!).

Trampas anti-regionalistas: el 5%


Como parece que a algunos ¬¬ les gustaría hacer reformas más que para beneficiar a los ciudadanos (en la devaluación de su voto por la actual ley electoral, que es distorsionante de la voluntad popular), para beneficiar a sus propios partidos y perjudicar a los rivales políticos, voy a hacer la pequeña travesura de analizar con ironía dos de estas "trampitas" tan graciosas que tienen como objetivo minar a los partidos nacionalistas periféricos (¡esos pérfidos nacionalistas!).

lunes, 2 de junio de 2008

La propuesta de UPD (2)


Vamos a analizar con un poco más de profundidad la propuesta de reforma electoral presentada por el partido político UPD.

He realizado una simulación de cómo habría quedado el parlamento tras las pasadas elecciones grales. si se hubiese usado este sistema.

domingo, 1 de junio de 2008

Propuesta teórica (versión rupturista)


¿Cómo dividir lo indivisible?, decía un estudioso de la teoría electoral.

De pequeños, en el colegio, cuando en Matemáticas hacíamos problemas como:
Pedro tiene 3 manzanas y Juan 2 peras más que manzanas tiene su amigo. ¿Cuántas tiene?
Los resultados eran números enteros, sin decimales. Juan tenía 5 peras.

Nunca nos decían:
Pedro tiene 7 coches y Juan la mitad. ¿Cuántos tiene?
Porque la mitad de 7 son 3,5 y no se pueden tener 3,5 coches. O se tienen 3 o se tienen 4.

Propuesta teórica (versión clásica)


Entre todas las propuestas de sistemas electorales alternativos que surgen, a mí se me ocurren dos que quiero exponer aquí de manera teórica.

Una, la que trataré en esta entrada, es, digamos, la más convencional. La otra, que trataré en la entrada siguiente, es más rupturista.

viernes, 30 de mayo de 2008

La propuesta de IU (2)


He realizado la simulación de cómo habría quedado repartido el parlamento en las elecciones grales. del pasado 9 de Marzo si se hubiese aplicado el sistema de reparto de escaños en función de los votos que propone el partido político IU.

Es una simulación "estática", en el sentido de que obvio el hecho de que muy probablemente, con un sistema de asignación del voto distinto, los votantes también habrían actuado de manera distinta.

Lo primero, debo rectificar mi primera impresión sobre su propuesta.

domingo, 25 de mayo de 2008

El Ayuntamiento de Miajadas pide el cambio de la ley


El 12 de Mayo aparecía en el diario digital "Extremadura al día" un artículo en el que se informaba de que el Pleno del Ayuntamiento del pueblo de Miajadas, en la provincia de Cáceres, había aprobado una moción en la que se pedía la reforma electoral porque las distorsiones que provoca el actual sistema son manifiestamente injustas.

El texto será remitido al Gobierno de España.

Los concejales de la coalición IU-PPI votaron a favor de la moción junto a los del PSOE.El 12 de Maig apareixia en el diari digital "Extremadura al día" un article en el que s'informava de que el Ple de l'Ajuntament del poble de Miajadas, en la província de Càceres, havia aprovat una moció en la que es demanava la reforma electoral perquè les distorsions que provoca l'actual sistema són manifestament injustes.

El text serà remès al Govern d'Espanya.

Els regidors de la coalició IU-PPI van votar a favor de la moció juntament amb els del PSOE.

La papeleta del Senado


Leo en "Terra Actualidad", vía EFE, un artículo del 12 de Mayo en el que se informa de que el grupo parlamentario PSOE, presentará en el Congreso de los Diputados una proposición "no de ley" (¿no sería mejor nombrar a las proposiciones por lo que sí son en lugar de por lo que no?; estos juristas...) sobre reforma electoral para el Senado.

El contenido de la propuesta se centra en reformar el formato de la papeleta electoral del Senado,

sábado, 24 de mayo de 2008

MAS madera: ¡es la guerra!


Leo el 12 de Mayo en Terra Actualidad, vía EFE:

"(...)Si se trata, como me temo, de que populares y socialistas pacten una ley electoral para disminuir el peso de los nacionalismos o incluso para expulsarnos de las instituciones españolas, como algunos dicen, esto sería un 'casus belli', una declaración de guerra en toda regla(...)"

viernes, 23 de mayo de 2008

La propuesta del BNG (2)


Vamos a profundizar en la propuesta de reforma presentada por el BNG.

Recordemos, ellos sugieren:

  • 350 diputados
  • circunscripción electoral autonómica

Para esta reforma sería necesario cambiar la Constitución Española, lo que ya de por sí hace más difícil que se pongan de acuerdo nuestros servidores públicos. Las malas lenguas dicen que muchos ya estarán contentos de "no poder" ponerse de acuerdo para que todo siga igual.

Por otra parte, no me he enterado de la fórmula de reparto que defienden desde el BNG.

Si en la anterior entrada sobre este tema mostraba el efecto que tendría el plan del BNG sobre el porcentaje de votos emitidos en cada autonomía y el porcentaje de escaños determinados en la misma ,hoy haré una simulación de cómo habría quedado el parlamento tras las pasadas elecciones si se hubiese aplicado este sistema electoral.

miércoles, 21 de mayo de 2008

El tamaño importa :-)


Hoy voy a hacer un ejercicio.

Su objetivo: demostrar la importancia del tamaño de la circunscripción electoral en la proporcionalidad. Es más importante eso que la fórmula de reparto (proporcional) que se utilice.

Supongamos que se celebran elecciones en un pequeño país. Existe una única circunscripción. Ponemos un mínimo del 3% de los votos en la circunscripción para poder optar a escaño.

Los resultados de los comicios son como siguen:

lunes, 19 de mayo de 2008

Autonomías uniprovinciales


Revisando las posibilidades de mejora del sistema electoral topé con una idea que quiero exponer hoy aquí.

Dicen algunos, como UPD o BNG (cada uno con sus particularidades), se obtiene una "ley mejor si se pasa a usar la comunidad autónoma como circunscripción electoral en lugar de la provincia". Pero eso implica un cambio en la Constitución Española, que fija que "la circunscripción electoral será la provincia".

Se ha demostrado que usando circunscripciones electorales más grandes que nuestras provincias se obtienen unos resultados en la asignación de asientos mucho más proporcionales a los votos emitidos por los ciudadanos.

Colaboración del sr. Millán


Hace unos días se ponía en contacto conmigo el sr. Millán, Licenciado en Traducción e Interpretación por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) (web trilingüe castellano, catalán, inglés) y que reside actualmente allende nuestras fronteras.

Encuesta: 30 respuestas

Propuestas: recapitulemos


El diario Público escribe en un artículo que algunos partidos nacionalistas temen que la reforma electoral sirva para lesionar su posición.

Sería trágico que se hiciesen reformas para lesionar a las personas (u organizaciones). No olvidemos, se puede comprobar fácilmente en el estudio "Un voto, un asiento", que los partidos nacionalistas tienen prácticamente el mismo % de escaños que de votos, salvo la excepción del PNV y de NA-BAI, que tienen algunos más, aunque a años luz de distancia de los dos partidos más sobre-representados: los dos grandes, PSOE y PP.

Puede que todas las propuestas que están apareciendo ahora mismo a los lectores les parezcan iguales y complicadas. Recapitulemos un poco sobre las que se han hecho.

La propuesta del BNG


El partido político Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha presentado su propuesta sobre la reforma electoral.

Podemos leer la noticia aquí.

Consiste básicamente en usar como circunscripción electoral la comunidad autónoma y no la provincia. Se mantendría el parlamento de 350 asientos.

Los efectos de esto se pueden ver en el estudio del sr. Mancera "Una ley electoral injusta", página 9.

Tomo de allí los datos para confeccionar la siguiente tabla:

domingo, 18 de mayo de 2008

Mancera: provincia vs. comunidad autónoma


Hace unos días se puso en contacto conmigo el sr. Mancera Pascual y me hizo saber amablemente del estudio que ha realizado y publicado en la web.

Tiene por título "Una ley electoral injusta" y en él se analiza la situación de la falta de proporcionalidad entre votos y escaños desde el punto de vista de la circunscripción electoral provincial y se proponen soluciones alternativas, de las que se demuestra su efecto.

La propuesta de Izquierda Unida


Los partidos políticos comienzan a presentar sus propuestas de reforma de la ley electoral. A ver qué nos propone cada uno.

El partido político IU se ha mostrado cauteloso ante la promesa del Ejecutivo de estudiar la reforma.

Se publicaba en diversos medios (1), (2) las líneas básicas de su propuesta, que son las siguientes:

lunes, 12 de mayo de 2008

La Vicepresidenta Fernández de la Vega anuncia la creación de una subcomisión de estudio


Hace unos días, la Vicepresidenta Fernández de la Vega informaba de que el Ejecutivo promoverá la creación de una subcomisión en el parlamento para estudiar posibles cambios en la ley electoral. Tal como dijo el Presidente Zapatero en el debate de investidura, será necesario "el mayor consenso posible" para dar cualquier paso.

Decía la sra. Vicepresidenta que será solicitado al Consejo de Estado un informe que será remitido a la subcomisión para que lo use como "herramienta de trabajo".

domingo, 11 de mayo de 2008

Democracia indirecta vs. directa


En España tenemos un sistema político que se caracteriza por ser una democracia (Estado de Derecho, Estado Social y Estado democrático, según la Constitución Española) con la forma de una monarquía parlamentaria, de participación indirecta y con un sistema electoral proporcional.

¿En qué consiste la democracia indirecta y en qué la indirecta?

En primer lugar, "democracia". Gobierno (-cracia, en cuanto a "poder") del pueblo (demos-). El poder con el que se ejerce el gobierno emana de la sociedad, de los ciudadanos, de los habitantes.

Luego está la participación: ¿cómo se ejerce ese poder?

sábado, 10 de mayo de 2008

Sistemas: parlamentario vs. presidencial


Hoy explicaremos con mucha sencillez las diferencias entre un sistema político parlamentario y uno presidencial.

Recordemos que en España tenemos un sistema político que se caracteriza por ser una democracia (Estado de Derecho, Estado Social y Estado democrático, según la Constitución Española) con la forma de una monarquía parlamentaria, de participación indirecta y con un sistema electoral proporcional.

Antes de entrar en qué es sistema parlamentario y qué es presidencial, repasaremos someramente algunos conceptos preliminares.

En el estado democrático se entiende que emanan de los ciudadanos tres poderes básicos: legislativo, ejecutivo, judicial.

viernes, 9 de mayo de 2008

Sistemas: proporcional vs. mayoritario


En las próximas entradas, las tres próximas, creo, haré un ejercicio de didáctica.

Desde que he empezado con esto he aprendido más sobre el tema y me he dado cuenta de que se manejan conceptos que no todo el mundo sabe, lógicamente, porque no se enseñan por lo general. Si te interesa tienes que ir a buscar tú la información.

De hecho, ni siquiera nos enseñan a votar, que ya es triste. Necesitamos mucha más cultura democrática. No sólo en nuestras formas y nuestra madurez social, que se me antoja evidente (pregúntele a cualquier ciudadano medio de países como Reino Unido, Alemania, Suecia, Estados Unidos, etc.). También en los procedimientos y conceptos. Lo otro, más importante considero, surge de la práctica. Los procedimientos y conceptos son conocimientos técnicos, no surgen de la práctica por lo que deberían enseñarlos. Si no nos enseñan ni eso, nos condenan a ser analfabetos en democracia. La de votos al Senado que se hacen mal (y no cuentan) sin pretenderlo.

miércoles, 7 de mayo de 2008

UPD registra en el Congreso una propuesta de ley para la reforma


El pasado 18 de Abril el partido político UPD presentó una propuesta de ley en el Congreso para la reforma de la ley electoral.

Este artículo informa de ello.

Su propuesta consiste en los siguiente. Cito:

"(...)Esta formación propone que el número de diputados se aumente hasta 400, que se elegirían por dos vías: 200 en una circunscripción única estatal y 198 por las nuevas circunscripciones autonómicas; en tanto que Ceuta y Melilla contarían con un escaño cada una.

Los 200 diputados que correspondieran a la circunscripción única se elegirían exclusivamente entre aquellas candidaturas que hubieran obtenido votos en un conjunto de comunidades que sumen al menos el 65 por ciento de la población total.
(...)"

viernes, 2 de mayo de 2008

La ley electoral condiciona el sistema de partidos


El profesor Ruiz, de la Universidad de Castilla-La Mancha, nos deja un muy interesante artículo en el que analiza nuestro sistema electoral.

Nuestro sistema funciona contra los terceros partidos, partidos minoritarios de ámbito estatal, infrarrepresentándolos en el Congreso, deja igual a los regionalistas y nacionalistas y sobrerrepresenta a los dos partidos mayoritarios, PSOE y PP.

A largo plazo, eso ha provocado un ajuste en la psicología electoral del votante que tiende a acentuar todavía más la propia causa. Se fortalece el bipartidismo mediante la conciencia de que hay voto útil y voto inútil. ¿Votantes útiles y votantes inútiles? ¿Nos vamos a dejar hacer eso?

jueves, 1 de mayo de 2008

EUiA se suma a la campaña de recogida de firmas


Ya está disponible el enlace a la campaña de recogida de firmas para cambiar la ley electoral actual hacia un modelo más proporcional en catalán.

Como hasta ahora sólo había estado disponible el de IU Federal, en castellano, era el que ponía en las dos versiones del blog, tanto en la castellana como en la catalana.

Ahora, el partido catalán miembro de la federación de IU, EUiA, se ha sumado a la campaña de recogida de firmas y ofrece su propia versión. Supongo que con firmar sólo en uno de los dos listados es suficiente, para que no haya duplicidad de firmas.

No lo cambiaré en las entradas antiguas. Pero sí pondré el nuevo en las nuevas entradas.

martes, 29 de abril de 2008

El sistema, criticado por su papá


El pasado Febrero, el sr. Urdánoz, dr. en Filosofía y Visiting Scholar en la Universidad de Columbia, NY, USA, escribía un artículo interesantísimo, casi imprescindible, sobre el tema que aquí se trata.

Recogía el dr. Urdánoz las reflexiones del sr. Alzaga, uno de los creadores del sistema electoral vigente en España, antiguo miembro del partido UCD del ex-Presidente Suárez, en las que lo definía como maquiavélico.

En recuerdo del gran pensador político Niccolò Machiavelli, decir que el adjetivo que se acuñó para resumir su forma de razonar ha adquirido unas connotaciones negativas que no le hacen justicia. Desde "el fin justifica los medios" se ha hecho un recorrido mucho más allá de lo que el pensador pretendía. Ya quisieran muchos de los que hoy son tildados de "maquiavélicos" ser la mitad de honestos de lo que fue él.

lunes, 28 de abril de 2008

Dos años por la reforma

El partido político IU va concretando con más detalle qué acciones llevará a cabo para promover la reforma de la ley electoral.

Hace unos días el secretario gral. del partido PCE, integrante de IU, sr. Frutos decía que se convocarían «las movilizaciones que sean necesarias».
Fuente: Terra Actualidad - EFE

También se recordó desde la federación política que está en marcha un manifiesto para la recogida de firmas en internet, que "luego saldrá a la calle para recoger más firmas", de todos aquellos, personas y organizaciones, que apoyen la idea de la necesidad de reformar la ley electoral, sean afines o no a IU.

viernes, 25 de abril de 2008

La proporcionalidad y las ciudades poco pobladas

El principal defecto de nuestra ley electoral entiendo que es la falta de proporcionalidad.

La Constitución Española dice que el sistema debe ser proporcional.

Somos uno de los países de Europa con muy poca proporcionalidad en la asignación de asientos en el parlamento en función de los votos.

Si en el parlamento quedan alojados aquellos partidos a los que los ciudadanos han votado (en la medida en que los han votado) la cámara será una expresión más fiel y por lo tanto más justa con la voluntad popular.

En cambio si en el parlamento se alojan unos partidos en una medida en la que los ciudadanos no les han votado se está produciendo una situación menos justa, más injusta que la anterior.

miércoles, 23 de abril de 2008

Propuesta de reforma de la Universidad de Granada


La Universidad de Granada hizo una propuesta recientemente a la que tuve acceso a través de los diarios "El País" y "20 minutos". Se puede consultar un resumen en esta dirección.

Tal como hice en la entrada anterior, vamos a echar un vistazo a las mejoras que se obtendrían.

Compararemos las diferencias entre escaños y votos en proporción, con el sistema actual y el que propone la Universidad de Granada. Mientras más proporcional sea el sistema, más se acercarán esas diferencias a 0%.

Las diferencias están ordenadas de mayor a menor diferencia. Si el número es positivo significa que el partido al que corresponda ha obtenido más asientos que votos en proporción. Si es negativo significa que ha obtenido menos asientos que votos en proporción.

La reforma electoral comienza a encontrar apoyos


El sr. Gorriarán publicaba el 18 de Marzo en La verdad un artículo titulado "La reforma electoral comienza a encontrar apoyos entre PSOE y PP".

En él, entre otras cosas, se pone de manifiesto que se empieza a debatir en sectores cada vez más amplios sobre las carencias del actual sistema electoral.

La Constitución Española dice que el sistema debe ser proporcional y ensalza como un valor el pluralismo político.

Lástima que el sistema electoral que tenemos desde 1977 (antes de nuestras primeras elecciones democráticas tras última la dictadura militar), ratificado después en 1985, ni sea un dechado de proporcionalidad ni, consecuencia de ello, favorezca el pluralismo político. Más bien, a largo plazo lo que hará será disolver cualquier fuerza que no sea uno de los dos grandes partidos y favorecerá con ello la consolidación del bipartidismo.

jueves, 17 de abril de 2008

Debate de investidura


Hace una semana que se celebró el debate de investidura para la Presidencia del Gobierno de España. La investidura fue hace pocos días. El sr. José Luís Rodríguez Zapatero ya es Presidente del Gobierno de España en esta IX legislatura.

Sr. de Parga pide reformar la ley electoral


El sr. de Parga, ex-presidente del Tribunal Constitucional y ex-ministro afirma en sus memorias, publicadas recientemente, según consta en una información aparecida en el diario digital "Siglo XXI", que "la ley electoral es mala, si por tal se entiende la que desfigura la voluntad popular".

Por eso entiende que debe ser reformada.

También arremete contra los que llama "partidos nacionalistas". Supongo que cuando aparece eso publicado se refiere normalmente a todos aquellos que sean nacionalistas no castellanos o madrileños. Parece que no se den cuenta de ese enfoque, que aparezca casi espontáneamente.

Es curioso cómo se aprovecha continuamente para llevar cada uno el ascua a su sardina. Quizá ese sea uno de los motivos por los que se dificulta a veces tanto el gobierno democrático (y la gestión de las empresas, etc., de cualquier grupo humano).

¿Está obsoleto nuestro sistema democrático?


En "¿Está obsoleto nuestro sistema democrático?", artículo publicado en Ideal.es, los sres. López y Muñoz critican el empobrecimiento político a que nos lleva el bipartidismo que favorece la actual ley electoral.

(...)Cuando protegemos todo tipo de diversidad (biológica, lingüística) resulta que la diversidad política está en peligro(...)

Asimismo, dan un argumento más por el que la provincia es una mala circunscripción electoral en el momento en el que le asignan un número de diputados a escoger "fijo".
(...)En un parlamento donde reina la disciplina de partido, la circunscripción provincial es puro romanticismo. Con excepciones, los diputados no defienden a sus respectivas provincias, sino la estrategia global del partido(...)


Crónicas del bipartidismo en USA V


En entradas anteriores
Estoy confeccionando una revista de prensa en torno a las próximas elecciones presidenciales de 2008 en la República Federal de los Estados Unidos de Norte América. En USA, como suelo llamarla para abreviar.
Parte de los artículos y editoriales que he recogido hablan sobre el bipartidismo. Presento a continuación algunos extractos.
En USA, como muchos sabrán, tienen un sistema político democrático mayoritario en el que la constante es un fuerte bipartidismo muy consolidado(...)
En las últimas elecciones en España se transitó desagradablemente por esa misma senda de excluir a los terceros partidos del debate público. Si no igual que en USA, al menos fue parecido. Se llegó a priorizar incluso el comentar de qué color vestían los candidatos de los dos grandes partidos por encima de dedicar ese tiempo a hablar de los programas de los terceros partidos.
Voy a citar prensa estadounidense, así que los textos están en inglés norteamericano en la práctica totalidad de los casos. Las traducciones, al estar hechas por mí mismo, serán un tanto libres, aunque manteniendo el sentido original de las palabras.


miércoles, 16 de abril de 2008

Material de promoción


He diseñado unos folletos para promocionar "Un voto, un asiento"; quizá queráis ayudarme a extender el mensaje.

Son dos modelos. Se imprimen en un folio DIN-A4 de cartulina blanca y se recortan por la línea punteada. Aconsejo imprimir en color y con calidad alta.

martes, 15 de abril de 2008

Crónicas del bipartidismo en USA IV


En entradas anteriores
Estoy confeccionando una revista de prensa en torno a las próximas elecciones presidenciales de 2008 en la República Federal de los Estados Unidos de Norte América. En USA, como suelo llamarla para abreviar.
Parte de los artículos y editoriales que he recogido hablan sobre el bipartidismo. Presento a continuación algunos extractos.
En USA, como muchos sabrán, tienen un sistema político democrático mayoritario en el que la constante es un fuerte bipartidismo muy consolidado(...)
En las últimas elecciones en España se transitó desagradablemente por esa misma senda de excluir a los terceros partidos del debate público. Si no igual que en USA, al menos fue parecido. Se llegó a priorizar incluso el comentar de qué color vestían los candidatos de los dos grandes partidos por encima de dedicar ese tiempo a hablar de los programas de los terceros partidos.
Voy a citar prensa estadounidense, así que los textos están en inglés norteamericano en la práctica totalidad de los casos. Las traducciones, al estar hechas por mí mismo, serán un tanto libres, aunque manteniendo el sentido original de las palabras.


Crónicas del bipartidismo en USA III


En entradas anteriores
Estoy confeccionando una revista de prensa en torno a las próximas elecciones presidenciales de 2008 en la República Federal de los Estados Unidos de Norte América. En USA, como suelo llamarla para abreviar.
Parte de los artículos y editoriales que he recogido hablan sobre el bipartidismo. Presento a continuación algunos extractos.
En USA, como muchos sabrán, tienen un sistema político democrático mayoritario en el que la constante es un fuerte bipartidismo muy consolidado(...)
En las últimas elecciones en España se transitó desagradablemente por esa misma senda de excluir a los terceros partidos del debate público. Si no igual que en USA, al menos fue parecido. Se llegó a priorizar incluso el comentar de qué color vestían los candidatos de los dos grandes partidos por encima de dedicar ese tiempo a hablar de los programas de los terceros partidos.
Voy a citar prensa estadounidense, así que los textos están en inglés norteamericano en la práctica totalidad de los casos. Las traducciones, al estar hechas por mí mismo, serán un tanto libres, aunque manteniendo el sentido original de las palabras.


sábado, 12 de abril de 2008

Crónicas del bipartidismo en USA II


En la entrada anterior
Estoy confeccionando una revista de prensa en torno a las próximas elecciones presidenciales de 2008 en la República Federal de los Estados Unidos de Norte América. En USA, como suelo llamarla para abreviar.

Parte de los artículos y editoriales que he recogido hablan sobre el bipartidismo. Presento a continuación algunos extractos.

En USA, como muchos sabrán, tienen un sistema político democrático mayoritario en el que la constante es un fuerte bipartidismo muy consolidado(...)

En las últimas elecciones en España se transitó desagradablemente por esa misma senda de excluir a los terceros partidos del debate público. Si no igual que en USA, al menos fue parecido. Se llegó a priorizar incluso el comentar de qué color vestían los candidatos de los dos grandes partidos por encima de dedicar ese tiempo a hablar de los programas de los terceros partidos.

Voy a citar prensa estadounidense, así que los textos están en inglés norteamericano en la práctica totalidad de los casos. Las traducciones, al estar hechas por mí mismo, serán un tanto libres, aunque manteniendo el sentido original de las palabras.


jueves, 10 de abril de 2008

Crónicas del bipartidismo en USA I


Estoy confeccionando una revista de prensa en torno a las próximas elecciones presidenciales de 2008 en la República Federal de los Estados Unidos de Norte América. En USA, como suelo llamarla para abreviar.

Parte de los artículos y editoriales que he recogido hablan sobre el bipartidismo. Presento a continuación algunos extractos.

En USA, como muchos sabrán, tienen un sistema político democrático mayoritario en el que la constante es un fuerte bipartidismo muy consolidado.

Prueba de ello es que aquí en Europa, en España en concreto, ¿quiénes sabrían decir qué partidos (candidatos, mejor dicho; su sistema es presidencial) se presentarán en las urnas ante los ciudadanos?

Bipartidismo


Estoy confeccionando una revista de prensa en torno a las próximas elecciones presidenciales de 2008 en la República Federal de los Estados Unidos de Norte América. En USA, como suelo llamarla para abreviar.

Parte de los artículos y editoriales que he recogido hablan sobre el bipartidismo. En USA, como muchos sabrán, tienen un sistema político democrático mayoritario en el que la constante es un fuerte bipartidismo muy consolidado. Presentaré extractos en la siguiente entrada(s).

En la entrada anterior decía que el sistema electoral distorsionado que tenemos, falto de proporcionalidad, provocará a largo plazo un bipartidismo en el que los ciudadanos sólo podremos escoger PP y PSOE. Eso ya ha comenzado, tras nueve legislaturas.

Las pretendidas culpas de la legislación electoral


El sr. Serrera, en un editorial en Abc.es de Sevilla del 4 de Abril, concluye que nuestro sistema electoral, lejos de ser malo, le parece positivamente bueno.

Me encanta la última frase de su escrito :-)


Tal es nuestro criterio que, cual se dice en derecho, se somete a cualquier otro mejor fundado.


lunes, 7 de abril de 2008

Encuesta: Primeras 10 respuestas

Movilización social


Estamos próximos a la investidura de nuestro próximo Presidente del Gobierno y los partidos políticos terminan de negociar sobre los grupos parlamentarios de los que formarán parte.

Un inciso. El reglamento sobre los grupos parlamentarios en el Congreso es algo que tampoco me gusta demasiado como está. Veo demasiado restrictivo que se tengan que hacer grupos parlamentarios "cajón de sastre", con tiempos reducidos para argumentar cada uno sus posiciones. Cierto que han obtenido menos votos y menos escaños. Igual de cierto que si a quien le tocaría proporcionalmente a sus votos 10 diputados por ejemplo, acaba obteniendo solamente 1, entonces va a ese grupo irremisiblemente. Así es fácil obtener menos escaños. Pero aunque existan esos grupos aglutinadores con el objetivo de no hacer los debates parlamentarios interminables, quizá la reglamentación esté siendo excesivamente rígida. Quizá se debería dejar tener grupo propio a aquellos que han obtenido 3 diputados o más.

sábado, 5 de abril de 2008

Encuesta


¿Crees que los votos de cada ciudadano tienen que valer lo mismo? ¿Te sientes plenamente representado siempre por uno de los dos grandes partidos, PP y PSOE?

¿Prefieres que haya sólo 2 partidos para escoger o que haya más? ¿Prefieres que los distintos partidos que se presentan a las elecciones sean parecidos o que sean distintos?

¿Crees que a cada partido debería costarle el mismo número de votos obtener cada asiento en el Parlamento?

¿Has firmado ya?


El partido político IU, con el soporte de otros partidos como UPyD amén de otros agentes sociales no políticos, ha lanzado una Campaña de recogida de firmas a nivel nacional para conseguir cambiar la ley electoral hacia un sistema más proporcional que el que tenemos en este momento.

Con el sistema actual el voto de todos los ciudadanos no vale lo mismo. Depende de dónde se viva y a quién se vote, el voto vale más o menos escaños. ¿No se supone que todos los ciudadanos somos iguales? Si todos tenemos los mismos derechos, ¿por qué tratan nuestro voto de manera distinta?

Puede verse la demostración matemática de esto en el estudio "Un voto, un asiento".


Los costes políticos de la transición


El pasado 1 de Abril el Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra, sr.Navarro, publicaba en el diario El Periódico un enérgico artículo en el que analizaba algunos de los aspectos que de los que hablo en "Un voto, un asiento".

Aunque en su texto el Profesor Navarro se centra más en reflexiones sobre el eje izquierda-derecha, deja algunos comentarios dignos de destacar:

(...)Los resultados de las última elecciones legislativas muestran las grandes limitaciones democráticas del sistema electoral español. El PSOE y el PP tuvieron 11 y 10 veces más votos que IU-ICV, y en cambio obtuvieron 84 y 76 veces más diputados que este último partido(...)

Comparaciones odiosas


Hace poco traía una noticia en la que se informaba de que un partido político había presentado un recurso de inconstitucionalidad en un juzgado de Monzón contra la ley electoral vigente.

La misma acción se ha llevó a cabo en juzgados de Zaragoza y Teruel.

Los promotores de la iniciativa afirman que hay que corregir las graves injusticias que provoca esta ley.

Es injusto que queriendo votar al partido que más te gusta al final no lo hagas (y votes a tu segunda opción) porque crees que tu voto no va a ser útil.

viernes, 4 de abril de 2008

El sistema electoral en España y la exclusión de las minorías


He encontrado una serie de artículos escritos en el blog Ready for Tomorrow (c) que me han parecido muy bien documentados e interesantes a la vez que amenos. Vienen firmados por el sr. Rux. Al final de esta entrada hago mención a los términos de la licencia bajo la que distribuye sus trabajos.

En "El sistema electoral en España y la exclusión de las minorías" el autor comienza con el siguiente párrafo, claro y conciso:

(...)El sistema electoral español está deliberadamente diseñado para favorecer la creación de mayorías que puedan soportar gobiernos estables. Esto se debe a la combinación de circunscripciones pequeñas con un sistema de reparto de escaños poco proporcional, que permite obtener la mayoría absoluta con poco más de un 35% de votos en la circunscripción y una diferencia de unos puntos porcentuales con el segundo.(...)


jueves, 3 de abril de 2008

UPyD pide que cambien la ley


El partido político UPyD, liderado por la sra. Díez, se ha sumado a las voces de otros agentes políticos y sociales al pedir que se revise la ley electoral.

La sra. Díez insiste en que esta ley es injusta y que vale igual el voto de cualquier ciudadano, tanto si han votado a su partido como si han votado a otros.

Denuncian la ley en Aragón


Miembros del partido político IU en el Alto Aragón continúan desarrollando su estrategia de acciones para conseguir el cambio del sistema electoral hacia uno más proporcional en el trato del voto de todos los ciudadanos.

Esta semana se han presentado denuncias en varios juzgados de Aragón, como ha sido el caso de la localidad de Monzón.

Las reglas de la democracia


Recojo algunas aportaciones interesantes de un artículo del diario NorteCastilla.es firmado por el sr. Carlos Blanco el día 28 de Marzo.

Destacaría de su escrito su afirmación de que nuestra Ley Orgánica del Régimen Electoral General ya se ha modificado en nueve ocasiones. Que algunos cambios del sistema electoral tendrían que hacerse tras cambiar la Constitución en algunos puntos y que en cambio, para otros cambios esto no sería necesario. Añado yo, nueve modificaciones y seguimos teniendo ciudadanos que votan con una fuerza de 7 y otros que votan con una fuerza de 1, en la proporción de asientos que la formación que han apoyado obtiene con su voto.

miércoles, 2 de abril de 2008

El "tsunami bipartidista" y el sistema electoral


El sr. Gaspar Llamazares, el líder del partido político IU (por ahora, ya que no se volverá a presentar a la elección de Coordinador General de su partido), publicó un artículo en el diario "El País" el pasado día 26 de Marzo. IU ha lanzado una campaña de recogida de firmas y otras iniciativas, como demandas en los juzgados y futuras movilizaciones, que buscan todas ellas conseguir impulsar un cambio de la ley electoral hacia un sistema más proporcional, más equitativo en el trato del voto de todos los ciudadanos.

Además de analizar las últimas elecciones generales y cuestiones relativas a su partido, hace la siguiente reflexión sobre las consecuencias negativas de nuestra ley electoral actual:

El Pueblo de Ceuta


Vi un editorial de "El pueblo de Ceuta.es" firmado por el sr."ADE" el 25 de Marzo de 2008.

Cito:


No es por apuntarnos ningún tanto, pero hay que reconocer que llevamos años diciendo, desde esta misma página, que hay que cambiar la Ley Electoral por caduca y trasnochada y porque, además, tiene un trato discriminatorio con algunos partidos a la hora de darle los diputados o senadores correspondientes al número de votos conseguidos(...)

martes, 1 de abril de 2008

Conozca Alemania


Hoy hablaremos del sistema electoral alemán. Esta entrada viene motivada, además de por mi profunda admiración, respeto y cariño por Alemania y sus habitantes (que por otra parte también profeso por otras muchas cosas), por continuar con la línea de las últimas entradas, "Elezioni italiane: un “porcellum” in Europa" y "A favor de la ley electoral española", en las que nos hacíamos eco de argumentos a favor del sistema electoral vigente y que criticaban los defectos del sistema proporcional que algunos consideramos más justo y equitativo.

lunes, 31 de marzo de 2008

Elezioni italiane: un “porcellum” in Europa

Traigo un editorial de Café Babel firmado por el sr.Agosta. Nada menos que "Elecciones en Italia: una guarrada" lo titula el autor.

En una entrada anterior se introdujo el tema de la comparación con los sistemas italiano y alemán. Se defendía que aumentar la proporcionalidad del sistema electoral podía ser malo porque fragmentaría en exceso el parlamento con micropartidos y eso haría gobiernos poco estables que tuvieran problemas de continuidad y para emprender las acciones que son de su responsabilidad.

domingo, 30 de marzo de 2008

A favor de la ley electoral española


Tenemos una opinión en sentido contrario de aquellas por las que yo me he inclinado.
Tenía ganas de confrontar argumentos. Con sólo una tendencia de pensamiento no se puede tener un debate rico ni demasiado honesto.

Encuentro un artículo en Europa Press, firmado por... no lo pone :-/, que defiende la opinión contraria a la que sostengo yo en "Un voto, un asiento".

El artículo es éste: Una profesora de la UN defiende "las disfunciones del sistema electoral español en favor de la estabilidad del gobierno".

¿A quién le interesa la ley electoral?


Leo un editorial del sr., o sres., no estoy muy seguro :-P : "Uan José García Fernández Ablo Romero Montesino-Espartero".

Lo encuentro en la web aquí.

Adivinen: se queja de la ley electoral. Voy a citar su primer párrafo textual porque me parece muy explícito.
Ya que no traduje el artículo de la entrada "El precio del escaño" que se encontraba en la versión digital del diario El Punt, seguiré con el mismo criterio aquí i dejaré este en su versión original. En cualquier caso, es muy posible que fuese más necesaria la traducción en el sentido catalán-castellano que al revés. Por una razón muy clara aunque poco conocida fuera de Cataluña: la inmensa mayoría de catalanes son políglotas, con al menos dos lenguas. Y añado, cuando no es así, la única que hablan suele ser el castellano.


(...)Esta ley reparte los escaños de un modo muy peculiar porque los votos no parecen valer igual en todo el territorio nacional. Así, mientras Rosa Díez (UPyD) con los mismos votos que el PNV logra un solo escaño los nacionalistas consiguen seis, e IU, con el 3,80% de los votos obtiene dos escaños mientras CiU con un 3,05% consigue once. ¿Qué clase de reparto es ese? ¿Por qué no nos encaminamos hacia la circunscripción única, donde se repartan los escaños en función del porcentaje de votos y dentro de cada partido según el porcentaje obtenido en cada provincia? ¿No sería una forma más justa y equitativa de reparto? ¿No sería una forma de dar validez a cada voto por igual? ¿Acaso no somos iguales ante la Ley según nuestra Constitución? Sigo diciendo, ¿a quién le interesa que no cambie la Ley Electoral? Yo sí sé a quien no le interesa. ¿Somos verdaderamente demócratas?(...)

viernes, 28 de marzo de 2008

Imparcialidad


Repasando el archivo del blog hasta el momento, y las noticias y documentos que estoy recopilando, soy víctima de una manía persecutoria. Mi "yo" malpensado y defensivo nota que hay una mayoría de documentos, referencias y enlaces a una tendencia política concreta. Estaría hablando de IU.

Hay una explicación lógica y es que ése es el partido político que más ha tratado este tema. Lo cual también se entiende con mucha facilidad, porque es el partido político más perjudicado por el sistema actual.

En cualquier caso no tengo ningún inconveniente en reafirmar mi independencia (soy un independentista de mí mismo) de cualquier grupo político existente. El estudio "Un voto, un asiento" nace de mi mera motivación personal por el tema.

La falacia del votante

La política no es una de las cosas que más me interesan. Sucede que soy una persona curiosa, que se apasiona por lo que hace.

Por un lado, la política no es importante. Me parece mucho más importante
para nuestra vida tomarnos una taza de café con un amigo, oír su risa,
o estar simplemente tumbado en el campo bajo las estrellas. Digo esto
en el sentido orientalista de que lo único real es el ahora. O del más europeo carpe diem. Desde este punto de vista el dinero no es importante e incluso la salud no es importante. ¿Han visto a Stephen Hawking? Es un hombre impresionante.

Por otro lado, la política sí es importante. Para la lógica europea y la
tradición cartesiana, esto no se puede afirmar tal cual: "sí y no". Pero
gracias a la lógica oriental, nutrida de la paradoja, muchas cosas se pueden explicar muy bien con un "sí y no". Con un "depende". Es en ese lado en el que sí que importa en el que debemos interesarnos. En el lado del largo plazo, del altruismo con los que nos rodean y nos sucederán.

El precio del escaño


El diario El Punt (enlace a su versión digital) en un editorial firmado por el sr.Oliveras hace un análisis de los resultados de las elecciones del pasado 9 de Marzo (de 2008).

El artículo está en catalán (con la mayor humildad: ventajas de ser políglota), pero se puede entender bastante bien :-)

Repasa qué ha significado cada asiento en votos para cada partido y ofrece unas cifras que en algunos casos son calcadas a las que obtuve en "Un voto, un asiento".

También es interesante que comenta el factor de refuerzo que supone el trato de los medios de comunicación estatales, que miman en exceso a las formaciones mayoritarias, amén del sistema de reparto voto-asiento desproporcionado.

Campaña de recogida de firmas


El partido político IU ha decidido comenzar una campaña de recogida de firmas para reclamar la formación de una Comisión Parlamentaria encargada de cambiar la ley electoral vigente. Éste artículo de su página web lo explica.

Protestan ante el flagrante hecho de que siendo la tercera fuerza en número de votos, el sistema electoral la hace ser la sexta en asientos.

Han habilitado una página web para suscribir la iniciativa y enviar las firmas, a parte de que también se pueda hacer seguramente en los locales del partido.
Enlace de la web de la campaña de recogida de firmas.

La ley, denunciada


Un partido político, IU, ha decidido denunciar la ley electoral alegando que produce que el voto de un ciudadano que vota a un partido se traduzca en una menor porción de escaño que el voto de un ciudadano que vota a otro partido. Anuncian más acciones para conseguir cambiar la normal hacia un sistema más equitativo en el peso del voto.
Aportan en su argumentación unas cifras que coinciden bastante con las que calculo en "Un voto, un asiento".
El artículo es de Swissinfo.ch vía Reuters y viene firmado por la srta.Larraz.
Espero que los enlaces no cambien con el tiempo y desaparezcan. Yo los tengo guardados en mi disco duro, pero no me atrevo del todo facilitar esas copias por el tema de los derechos de autor y de copia (c). Quizá si empiezan a retirarlos los acabe colocando para que sigan disponibles. Al fin y al cabo esta actividad es totalmente pro-bono (gratis) y desinterasada en lo económico.

Los porqués de un sistema electoral injusto


Éste es un documento PDF (espero que los enlaces no caduquen ^^') de la página web del partido político Izquierda Unida firmado por el sr.Montero que me ha servido, entre otra información (incluído el texto de la propia ley), de base bibliográfica para el estudio que yo he realizado en "Un voto, un asiento".

En él se explica el origen de la norma electoral actual y la coyuntura de aquel momento. Se muestra la distorsión en la asignación de asientos parlamentarios y cómo esto produce beneficios para unos y perjuicios para otros. Se proponen algunas alternativas más justas, como cambiar la unidad de circunscripción electoral de provincial a estatal, por ejemplo.

jueves, 27 de marzo de 2008

Las verdades y mentiras sobre la ley electoral


Éste es un artículo (espero que los enlaces no caduquen ^^') del Diario Público.es firmado por la srta. González que me ha servido, entre otra información (incluído el texto de la propia ley) de base bibliográfica para el estudio que yo he realizado en "Un voto un asiento".

En él se explican cosas como el funcionamiento del reparto de escaños con el escenario actual, el beneficio por encima de lo proporcional en el reparto voto-asiento para algunas formaciones (que significa perjuicio para otras) y se desmienten tópicos como el de que el sistema a quién beneficia es a los partidos nacionalistas (en gral. también son perjudicados).