sábado, 9 de agosto de 2008

El Consell d'Estat es pronunciarà sobre totes les propostes


Fa unes setmanes el Consell de Ministres va demanar al Consell d'Estat que elaborés un dictamen sobre les possibilitats de reforma de la Llei Electoral

En principi, aquesta sol·licitud inclou el pronunciament d'aquest òrgan consultiu sobre totes les propostes de reforma que han plantejat diferents partits polítics i també experts i professors de Dret.

El Consejo de Estado se pronunciará sobre todas las propuestas


Hace unas semanas el Consejo de Ministros pidió al Consejo de Estado que elaborase un dictamen sobre las posibilidades de reforma de la Ley Electoral.

En principio, esta solicitud incluye el pronunciamiento de este órgano consultivo sobre todas las propuestas de reforma que han planteado distintos partidos políticos y también expertos y profesores de Derecho.