martes, 15 de julio de 2008

Estudi de la Fundació "Ciudadanía y Valores"


Fa unes setmanes la Fundació Ciudadanía y Valores (Funciva) va presentar un estudi sobre la reforma electoral, que serà ampliat en una data propera.

Si ens fixem en les persones que integren aquesta fundació, podem deduir que possiblement té un cabdal intel·lectual (i relacional) potent: el seu President és el sr. Ollero, catedràtic, ex diputat i membre de la Junta Electoral Central.
L'estudi ha estat elaborat pel sr. Martínez-Pujalte, ex degà i professor de Filosofia del Dret en la Universitat Miguel Hernández (Elx), especialista en Drets Humans i assessor del PP durant la passada legislatura.
Un altres dels membres de la fundació és el sr. Silva, advocat de l'Estat i ex diputat de CiU.

Estudio de la Fundación Ciudadanía y Valores


Hace unas semanas la Fundación Ciudadanía y Valores (Funciva) presentó un estudio sobre la reforma electoral, que será ampliado en fechas próximas.

Vistas las personas que integran dicha fundación, debe de tener un caudal intelectual (y relacional) potente: su Presidente es el sr. Ollero, catedrático, ex diputado y miembro de la Junta Electoral Central.
El estudio ha sido elaborado por el sr. Martínez-Pujalte, ex-decano y profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad Miguel Hernández (Elche), especialista en Derechos Humanos y asesor del PP durante la pasada legislatura.
Otro de los miembros de la fundación es el sr. Silva, abogado del Estado y ex diputado de CiU.